Bản Kiểm Điểm Học Sinh 2022 ❤️ Mẫu Kiểm Điểm Chuẩn

Mẫu Bản Kiểm Điểm Học Sinh Cuối Năm

Nếu như trong học kỳ thì bạn không may bị mắc lỗi, và bạn muốn được thầy cô bỏ qua thì chỉ còn cách tự viết bản kiểm điểm. Vậy thì bạn hãy sử dụng mẫu bản kiểm điểm học sinh cuối năm này để viết bản kiểm điểm chỉn chu nhé!

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi ban giám hiệu trường: …………………………

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp: ……………

Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc: ….....( Bạn nên trình bày việc mình gây lỗi và nguyên nhân

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (viết lỗi của bạn ra tại đây ) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập.

Em xin trân trọng cám ơn!

 

…………, ngày … tháng … năm....

Chữ ký học sinh Chữ ký phụ huynh

  •  

Mẫu Bản Kiểm Điểm Học Sinh Lớp 5

Những bạn học sinh bị phạt có thể tham khảo ngay mẫu Bản Kiểm Điểm Học Sinh Lớp 5 bên dưới đây nhé!

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp …………………

Tên em là …………………Là học sinh lớp ……………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Do tối qua mải chơi (buồn ngủ, xem phim….. ghi lý do chính đáng để thầy cô xem xét) nên em đã quên học bài cũ.

 

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

…………, ngày … tháng … năm

Chữ ký học sinh Chữ ký phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Bản Kiểm Điểm Học Sinh Cấp 2 Cuối Năm

Bản Kiểm Điểm Học Sinh Cấp 2 Cuối Năm dành cho các bạn học sinh vi phạm bị kỷ luật, hãy xem để viết bản kiểm điểm để được giảm hình phạt bạn nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: …………………

Họ và tên học sinh : ………………………

Lớp …………………… Năm học ………………….…

Sinh ngày : ………. tháng ………. năm ………………

Hiện đang trú tại: ………………

Họ, tên bố (mẹ hoặc người đỡ đầu): ………………

Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của em như sau:

……………

Với mức độ vi phạm khuyết điểm như em đã trình bày trên đây, căn cứ Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức:

………………

…….., ngày…. tháng ………năm….

Người viết

Cách viết bản kiểm điểm

- Mục "Sở GD&ĐT": Bạn viết địa phương mà mình sinh sống và học tập. Chẳng hạn bạn sống ở Hà Nội thì bạn viết Sở GD&ĐT: Hà Nội

- Mục "Trường": Ghi tên trường mà mình theo học.

- Mục "Kính gửi"

+ Mục "Ban giám hiệu trường": Ghi tên của trường mình theo học.

+ Mục "Giáo viên chủ nhiệm": Ghi tên lớp bạn đang học hiện tại.

- Mục "Em tên là"..... "Học sinh lớp": Viết họ tên của bạn và tên lớp đang theo học.

- Mục "Nơi ở": Bạn viết địa chỉ mà bạn đang sinh sống và sinh hoạt.

- Mục "Hiện ở với": Nếu như bạn không ở với bố mẹ thì bạn ghi ở phần này và ghi tên người đang nuôi dưỡng bạn. Chẳng hạn như cô, dì, chú, bác.

- Mục "Họ tên cha ....... số điện thoại":Viết họ tên bố của bạn đầy đủ và ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường có thể liên lạc.

- Mục "Họ tên mẹ ....... số điện thoại": Viết họ tên mẹ của bạn đầy đủ và ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường có thể liên lạc.

- Mục "Số điện thoại liên lạc gần nhất": Phần này dành cho các bạn không sinh sống với bố mẹ, mà sống với người thân như ông, bà, cô, dì, chú, bác. Ghi số điện thoại của họ vào.

- Mục " Vi phạm nội quy vào ngày ....... Vi phạm lần thứ": Ghi rõ ngày vi phạm nội quy của nhà nhà trường cùng với số lần vi phạm.

- Mục "Nội dung vi phạm": Ghi rõ nội dung vi phạm vào như cả lý do và kết quả. Do hôm nay em đi học bị hỏng xe nên đến trường muộn nên em viết đơn này để xin lỗi thầy cô và nhà trường.

- Mục "Thuộc điều ... trường ...":Vi phạm của bạn thuộc điều lệ mấy của nhà trường thì bạn ghi vào và tên trường mà bạn đang sống.

- Mục "Ngày ... tháng ... năm": Cần ghi rõ địa điểm và theo ngày tháng viết đơn.

 

Mẫu Bản Kiểm Học Sinh Lớp 2

Với Bản Kiểm Học Sinh Lớp 2 được chia sẻ bên dưới, chắc chắn là thầy cô sẽ giảm nhẹ tội cho các em đấy.

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**************

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi thầy hiệu trưởng trường ………………

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp …...........

Tên em là ………….. Là học sinh lớp …………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

 Nội dung sự việc: ….. (Trình bày sự việc)

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em đã tự nhận ra lỗi của mình và cảm thấy rất hối hận vì đã để xảy ra chuyện này. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ xin chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường Kính mong đc thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập.

Em xin trân trọng cám ơn!

Học sinh

Cách viết bản kiểm điểm

- Mục "Sở GD&ĐT": Bạn viết địa phương mà mình sinh sống và học tập. Chẳng hạn bạn sống ở Hà Nội thì bạn viết Sở GD&ĐT: Hà Nội

- Mục "Trường": Ghi tên trường mà mình theo học.

- Mục "Kính gửi"

+ Mục "Ban giám hiệu trường": Ghi tên của trường mình theo học.

+ Mục "Giáo viên chủ nhiệm": Ghi tên lớp bạn đang học hiện tại.

- Mục "Em tên là"..... "Học sinh lớp": Viết họ tên của bạn và tên lớp đang theo học.

- Mục "Nơi ở": Bạn viết địa chỉ mà bạn đang sinh sống và sinh hoạt.

- Mục "Hiện ở với": Nếu như bạn không ở với bố mẹ thì bạn ghi ở phần này và ghi tên người đang nuôi dưỡng bạn. Chẳng hạn như cô, dì, chú, bác.

- Mục "Họ tên cha ....... số điện thoại":Viết họ tên bố của bạn đầy đủ và ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường có thể liên lạc.

- Mục "Họ tên mẹ ....... số điện thoại": Viết họ tên mẹ của bạn đầy đủ và ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường có thể liên lạc.

- Mục "Số điện thoại liên lạc gần nhất": Phần này dành cho các bạn không sinh sống với bố mẹ, mà sống với người thân như ông, bà, cô, dì, chú, bác. Ghi số điện thoại của họ vào.

- Mục " Vi phạm nội quy vào ngày ....... Vi phạm lần thứ": Ghi rõ ngày vi phạm nội quy của nhà nhà trường cùng với số lần vi phạm.

- Mục "Nội dung vi phạm": Ghi rõ nội dung vi phạm vào như cả lý do và kết quả. Do hôm nay em đi học bị hỏng xe nên đến trường muộn nên em viết đơn này để xin lỗi thầy cô và nhà trường.

- Mục "Thuộc điều ... trường ...":Vi phạm của bạn thuộc điều lệ mấy của nhà trường thì bạn ghi vào và tên trường mà bạn đang sống.

- Mục "Ngày ... tháng ... năm": Cần ghi rõ địa điểm và theo ngày tháng viết đơn.

Mẫu Bản Kiểm Điểm Học Sinh Cấp 3

Khi dùng Bản Kiểm Điểm Học Sinh Cấp 3 này sẽ giúp bạn học sinh bày tỏ sự ăn năn hối lỗi, được thầy cô tha thứ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN
Học kì ……. (năm học 20…… – 20……)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……….

Em tên là:……………………

Học sinh lớp ………………..Trường ……………

Trong học kì …… (năm học 20…… – 20…..) vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau

– Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào: …………………

………………

Học tập: …………………….

…………

Vấn đề khác: ………………

…………………

…………………

– Khuyết điểm: Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

Lỗi vi phạm Số lần
Vắng có phép, xin về  
Vắng không phép  
Không chuẩn bị bài  
Không làm bài tập  
Không học bài  
Bị điểm kém (<5)  
Không phù hiệu  
Không đồng phục  
Bị quản sinh phê bình  
Mất TT  
Bị phê bình ghi SĐB  
Đánh nhau  
Vô lễ với GV  

Vi phạm khác: …………………

…………………

* Tự xếp loại hạnh kiểm: …………………

* Ý kiến cá nhân: ………………

…………………

Trên đây là bản tự kiểm cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

…………………, ngày …… tháng …… năm 20……

Học sinh

Cách viết bản kiểm điểm

- Mục "Sở GD&ĐT": Bạn viết địa phương mà mình sinh sống và học tập. Chẳng hạn bạn sống ở Hà Nội thì bạn viết Sở GD&ĐT: Hà Nội

- Mục "Trường": Ghi tên trường mà mình theo học.

- Mục "Kính gửi"

+ Mục "Ban giám hiệu trường": Ghi tên của trường mình theo học.

+ Mục "Giáo viên chủ nhiệm": Ghi tên lớp bạn đang học hiện tại.

- Mục "Em tên là"..... "Học sinh lớp": Viết họ tên của bạn và tên lớp đang theo học.

- Mục "Nơi ở": Bạn viết địa chỉ mà bạn đang sinh sống và sinh hoạt.

- Mục "Hiện ở với": Nếu như bạn không ở với bố mẹ thì bạn ghi ở phần này và ghi tên người đang nuôi dưỡng bạn. Chẳng hạn như cô, dì, chú, bác.

- Mục "Họ tên cha ....... số điện thoại":Viết họ tên bố của bạn đầy đủ và ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường có thể liên lạc.

- Mục "Họ tên mẹ ....... số điện thoại": Viết họ tên mẹ của bạn đầy đủ và ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường có thể liên lạc.

- Mục "Số điện thoại liên lạc gần nhất": Phần này dành cho các bạn không sinh sống với bố mẹ, mà sống với người thân như ông, bà, cô, dì, chú, bác. Ghi số điện thoại của họ vào.

- Mục " Vi phạm nội quy vào ngày ....... Vi phạm lần thứ": Ghi rõ ngày vi phạm nội quy của nhà nhà trường cùng với số lần vi phạm.

- Mục "Nội dung vi phạm": Ghi rõ nội dung vi phạm vào như cả lý do và kết quả. Do hôm nay em đi học bị hỏng xe nên đến trường muộn nên em viết đơn này để xin lỗi thầy cô và nhà trường.

- Mục "Thuộc điều ... trường ...":Vi phạm của bạn thuộc điều lệ mấy của nhà trường thì bạn ghi vào và tên trường mà bạn đang sống.

- Mục "Ngày ... tháng ... năm": Cần ghi rõ địa điểm và theo ngày tháng viết đơn.

 

Mẫu Bản Kiểm Điểm Học Sinh Xét Hạnh Kiểm

Các bạn học sinh hãy lưu ngay Bản Kiểm Điểm Học Sinh Xét Hạnh Kiểm về khi cần hoặc để dành lúc nào cần đến nó nhé!

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường…………
– Giáo viên chủ nhiệm lớp………

Em tên là: ………….. Học sinh lớp: …………

Nơi ở: ……………

Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ): ……………

Họ tên cha: …………… Số điện thoại: …………….

Họ tên mẹ: ………… Số điện thoại: ….…………

Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ): ………………

Vi phạm nội quy vào ngày ….. tháng ….. năm …… Vi phạm lần thứ: …………

Nội dung vi phạm: ………..

thuộc điều ………… của trường ……..…

Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

……………., ngày…..tháng……năm……

Học sinh

Cách viết bản kiểm điểm

- Mục "Sở GD&ĐT": Bạn viết địa phương mà mình sinh sống và học tập. Chẳng hạn bạn sống ở Hà Nội thì bạn viết Sở GD&ĐT: Hà Nội

- Mục "Trường": Ghi tên trường mà mình theo học.

- Mục "Kính gửi"

+ Mục "Ban giám hiệu trường": Ghi tên của trường mình theo học.

+ Mục "Giáo viên chủ nhiệm": Ghi tên lớp bạn đang học hiện tại.

- Mục "Em tên là"..... "Học sinh lớp": Viết họ tên của bạn và tên lớp đang theo học.

- Mục "Nơi ở": Bạn viết địa chỉ mà bạn đang sinh sống và sinh hoạt.

- Mục "Hiện ở với": Nếu như bạn không ở với bố mẹ thì bạn ghi ở phần này và ghi tên người đang nuôi dưỡng bạn. Chẳng hạn như cô, dì, chú, bác.

- Mục "Họ tên cha ....... số điện thoại":Viết họ tên bố của bạn đầy đủ và ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường có thể liên lạc.

- Mục "Họ tên mẹ ....... số điện thoại": Viết họ tên mẹ của bạn đầy đủ và ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường có thể liên lạc.

- Mục "Số điện thoại liên lạc gần nhất": Phần này dành cho các bạn không sinh sống với bố mẹ, mà sống với người thân như ông, bà, cô, dì, chú, bác. Ghi số điện thoại của họ vào.

- Mục " Vi phạm nội quy vào ngày ....... Vi phạm lần thứ": Ghi rõ ngày vi phạm nội quy của nhà nhà trường cùng với số lần vi phạm.

- Mục "Nội dung vi phạm": Ghi rõ nội dung vi phạm vào như cả lý do và kết quả. Do hôm nay em đi học bị hỏng xe nên đến trường muộn nên em viết đơn này để xin lỗi thầy cô và nhà trường.

- Mục "Thuộc điều ... trường ...":Vi phạm của bạn thuộc điều lệ mấy của nhà trường thì bạn ghi vào và tên trường mà bạn đang sống.

- Mục "Ngày ... tháng ... năm": Cần ghi rõ địa điểm và theo ngày tháng viết đơn.

Có trọn bộ Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Đẹp này, bạn không còn mất công tìm kiếm mẫu kiểm điểm nữa.

Mẫu Bản Kiểm Điểm Học Sinh Vi Phạm

Nếu như bị thầy cô trách phạt thì bạn hãy tham khảo Bản Kiểm Điểm Học Sinh Vi Phạm để viết và gửi cho thầy cô.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Học kì…….., năm học 20….. – 20…..

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……….

Em tên là: …………

Học sinh lớp Trường……………

Trong học kì …… năm học …. vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau

– Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào: …………

Học tập: …………………

Vấn đề khác: ……………

–  Về khuyết điểm:

Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau: Gạch đầu dòng và tóm tắt những lỗi của bạn.

Vi phạm khác: ……………

* Tự xếp loại hạnh kiểm: ………

* Ý kiến cá nhân: ………………………………

Trên đây là bản tự kiểm cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em. Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

…….., ngày … tháng … năm …

Chữ ký học sinh                                                                               Chữ ký phụ huynh          (Ký, ghi rõ họ tên)                              (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                           

Mẫu Bản Kiểm Điểm Học Sinh Nói Chuyện

Khi nhận Bản Kiểm Điểm Học Sinh Nói Chuyện dưới đây, thầy cô sẽ chấp nhận lời nhận lỗi và không phạt nặng học sinh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kì ……. (năm học 20…… – 20……)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……….

Em tên là: …………

Học sinh lớp Trường THPT ……………

Trong học kì …… (năm học 20…… – 20…..) vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau

– Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào: ………………

Học tập: …………………

Vấn đề khác: ………………

– Khuyết điểm: Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

Lỗi
vi
Phạm
Vắng

phép,
xin về
Vắng không phép Không chuẩn bị bài Không làm bài tập Không học bài Bị điểm kém (<5) Không phù hiệu Không đồng phục Bị quản sinh phê bình Mất TT Bị phê bình ghi SĐB Đánh nhau Vô lễ với giáo viên
Số lần                          

Vi phạm khác: ……………

* Tự xếp loại hạnh kiểm: …………

* Ý kiến cá nhân: ……………

Trên đây là bản tự kiểm cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

………., ngày…tháng…năm….

Học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Với những bí quyết làm bài Trắc Nghiệm Online đỉnh nhất, bạn tha hồ đạt điểm cao

Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Xét Hạnh Kiểm

Biên bản bình xét hạnh kiểm học sinh học kì I

TRƯỜNG ………….. LỚP: …….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-o0o———
BIÊN BẢN Bình xét hạnh kiểm học kì …. năm học 20…- 20…

 

I. Thời gian: ……………………………………………….……

II. Địa điểm: ………………………………………………………………

III. Thành phần tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm:…………………………………………….

– Học sinh: có mặt:……Vắng mặt:…….lý do:……

– Chủ tọa: …………………………………………………………

– Thư ký: ………………………………………………..……….

IV. Nội dung:

1. GVCN thông qua tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại hạnh kiểm ban hành kèm theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 08 năm 2020”.

2. Cá nhân tiến hành đọc bản kiểm điểm cá nhân và tự xếp loại hạnh kiểm của bản thân trong học kì ….

Thư ký thông qua kết quả tự xếp loại của cá nhân sau đó tổ và tập thể lớp tham gia đóng góp ý kiến nhận xét và đánh giá xếp loại hạnh kiểm cụ thể kết quả như sau:

TT Họ và tên Giới tính Cá nhân tự xếp loại Tổ (lớp) đánh giá xếp loại
         
         
         
         
         
         

Tổng số xếp loại Tốt:……..; Khá:……..; Trung bình:…….; Yếu:……..

3. Ý kiến của học sinh về tu dưỡng rèn luyện đạo đức trong học kì………

– Ý kiến các bạn trong lớp:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

4. Tuyên dương và phê bình cá nhân (tổ).

a. Tuyên dương: ……………………………………………

……………………………………………………………………………..

b. Phê bình: (Những HS vi phạm về mặt đạo đức, nội quy của lớp, nhà trường.)

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

c. Hình thức kỷ luật:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Biên bản kết lúc vào lúc..giờ…phút cùng ngày và thông qua cho tập thể cùng nghe.

Mẫu Bản Kiểm Điểm Học Sinh Đánh Nhau

Học sinh có thể thể hiện mình biết lỗi bằng cách Bản Kiểm Điểm Học Sinh Đánh Nhau dưới đây để tránh bị phạt nặng, đình chỉ học nhé!

Sở GD&ĐT………………………………..
Trường…………………………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường……………..
– Giáo viên chủ nhiệm lớp………….

Em tên là: ……………………  Học sinh lớp:………

Nơi ở: ……………

Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ): ……………………

Họ tên cha: …………  Số điện thoại: ………

Họ tên mẹ: ………………… Số điện thoại: ………

Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ): ……………

Vi phạm nội quy vào ngày…..tháng…..năm…… Vi phạm lần thứ: ………………

Nội dung vi phạm: ……………………

………………

……………

………………

thuộc điều ……………  của trường …………………

Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

……………., ngày…..tháng……năm…….

Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

 Chiase1.com đã cung cấp cho bạn toàn bộ những mẫu bản kiểm điểm học sinh hữu ích nhất. Hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn.  Bạn cụng nên xem và tìm hiểu thêm về cách viết bản kiểm điểm để có cách viết tốt hơn. 

Cách viết bản kiểm điểm

- Mục "Sở GD&ĐT": Bạn viết địa phương mà mình sinh sống và học tập. Chẳng hạn bạn sống ở Hà Nội thì bạn viết Sở GD&ĐT: Hà Nội

- Mục "Trường": Ghi tên trường mà mình theo học.

- Mục "Kính gửi"

+ Mục "Ban giám hiệu trường": Ghi tên của trường mình theo học.

+ Mục "Giáo viên chủ nhiệm": Ghi tên lớp bạn đang học hiện tại.

- Mục "Em tên là"..... "Học sinh lớp": Viết họ tên của bạn và tên lớp đang theo học.

- Mục "Nơi ở": Bạn viết địa chỉ mà bạn đang sinh sống và sinh hoạt.

- Mục "Hiện ở với": Nếu như bạn không ở với bố mẹ thì bạn ghi ở phần này và ghi tên người đang nuôi dưỡng bạn. Chẳng hạn như cô, dì, chú, bác.

- Mục "Họ tên cha ....... số điện thoại":Viết họ tên bố của bạn đầy đủ và ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường có thể liên lạc.

- Mục "Họ tên mẹ ....... số điện thoại": Viết họ tên mẹ của bạn đầy đủ và ghi số điện thoại để thầy cô và nhà trường có thể liên lạc.

- Mục "Số điện thoại liên lạc gần nhất": Phần này dành cho các bạn không sinh sống với bố mẹ, mà sống với người thân như ông, bà, cô, dì, chú, bác. Ghi số điện thoại của họ vào.

- Mục " Vi phạm nội quy vào ngày ....... Vi phạm lần thứ": Ghi rõ ngày vi phạm nội quy của nhà nhà trường cùng với số lần vi phạm.

- Mục "Nội dung vi phạm": Ghi rõ nội dung vi phạm vào như cả lý do và kết quả. Do hôm nay em đi học bị hỏng xe nên đến trường muộn nên em viết đơn này để xin lỗi thầy cô và nhà trường.

- Mục "Thuộc điều ... trường ...":Vi phạm của bạn thuộc điều lệ mấy của nhà trường thì bạn ghi vào và tên trường mà bạn đang sống.

  • Mục "Ngày ... tháng ... năm": Cần ghi rõ địa điểm và theo ngày tháng viết đơn.

Bạn cũng nên xem thêm video hướng dẫn viết kiểm điểm cho học sinh hay tại:

Bài viết liên quan

Thơ 4 Chữ Ngắn Hay ❤️️ Những Bài Thơ 4 Chữ Nổi…
Truyện Doremon Chế Bậy ❤️️ 1001 Tranh Đoremon Chế Bựa Hài Hước…
Đặt Tên Tik Tok Hay Nhất 2022 ❤️ Những Tên Tik Tok…

Bình luận của bạn

top